Алга Кыргыз от Добр - слушать онлайн и качать в mp3.

Вся доступная информация о песне Алга Кыргыз от Добр представлена на этой странице. К вашим услугам прослушивание онлайн через наш плейер, скачивание песни, а так же текст песни на русском и видео клип при наличии

Артист: Добр

Название песни: Алга Кыргыз

Продолжительность песни: 04:50

Добавлено: 2015-02-21

Просмотров текста: 288

Голосов: 0

Скачать файл

Другие песни Добр
Текст этой песни:

Мен Кыргызмын, мен, мен алга кыргыз калкым,
Мен кыргызмын, улуу кыргыз бойдон келет калгым.
Кыргыз улут кыраан, кыраан жигиттерге бай келген,
Ырас, ырас эле кыргыз болуп жаралган экем.
Кылым карып бирок кыргыз кыргыз бойдон калган,
Мен миң өлүп, миң тирилген мен ушундай калкмын.
Баатыр Манас атам болгон ал менин гана атам,
Миң талашып, миң кырылгын Манас кыргыздан чыккан.

Алга кыргыз алга,
Алга кыргыз алга,
Алга кыргыз алга.
Алга кыргыз алга,
Алга кыргыз алга.

Кыргыз элим илгертен, баатырларга бай келген,
Кыраан, кыраан жигиттерди элим баалап даңк берген.
Кыргыз элим намыскөйлүү намысына бек турган,
Кылым карып жылдар өтүп алдын көздөй умтулган.
Баатырыбыз Манас чыккан баатыр болгон баласы,
Арасынан кыргызымдын чыккан Тайлак баатыры.
Аргай жеринен жеримдин ар ким жети жагынан,
Чыккан Байтик баатырыбыз Курманбегибиз, Шабдан.
Чыккан экен баатырыбыз Атаке, Эр Табылды,
Кыраан күчтүү болгон экен Балбай деген баатырым.
Кожомкулдай күчтүү балбаныбыз чыккан кыргызда,
Баатыр энелерим болгон Курманжан Даткабыздай.
Эне баатыр Жаңыл Мырза менен чыккан Кыз Сайкал,
Айта берсек эч түгөнгүс азыр деле көп алар.
Ошондуктан улуу элиме эч бириң теңелгис,
Ташка тамга баскан кыргыз тарых беттен чийилгис.

Алга кыргыз алга,
Алга кыргыз алга,
Алга кыргыз алга.
Алга кыргыз алга,
Алга кыргыз алга.

Жагабы жакпайбы сага улутум болсо кыргыз,
Мен кыргызмын жакшы көргөн беш бармак менен кымыз.
Күндөп, түндөп Манас айткан, укмуш черткен комузду,
Күлүк атты мендей чапкын көрдүңбү жэр кооздугун.
Мен кыргызмын Ала тоолук ак калпак баса кийген,
Бийик койгон өз тилимди өз элиме ийилген.
Кыргыз деген улутум менин кырылгыс эч качан,
Мага каршы чыкпа сендей миң душманымды кыргам.
Кыраан, кыраан жигиттерим менин эр жүрөк келген,
Мен кыргызмын намыскөйлүү намысыма бек келген.
Болом өтө конок пейил мейман тоском илгертен,
Кылам дегенимди кылган улут болом билбесең.
Кыргызымдан өнөр чыккан миң тарапка тараган,
Өнөрлөрүн өргө чапкан жазуучу акындардан.
Токтогулдай төкмө чыккан суудай төккөн ордунан,
Улуу Чыңгыз жазуучубуз чыккан дүйнө тааныган.
Акын чыккан Алыкулдай, Аалы, Жоомарт, Мидиндей,
Саякбайдай манасчыбыз чыккан экен элимде, эй!
Төкмө акын Жеңижоктойлордон канчасы чыккан,
Сүрөт тарткан Сүймөнкул Чокморовдой болгон адам.
Сүйүп күйүү эл жерине кылып кеткен кызматын.
Бекем эске тутуп алгын ал Исхак Разаковду,
Ошондуктан улуу элиме эч бириң теңелгис,
Ташка тамга баскан кыргыз тарых беттен чийилгис.

Алга кыргыз алга,
Алга кыргыз алга,
Алга кыргыз алга.
Алга кыргыз алга,
Алга кыргыз алга.

Ала-Тоолук, улуу элиме эч бириң теңелгис
Ташка тамга баскан кыргыз тарых беттен чийилгис.

Видео
Добр ''Алга Кыргыз''
Комментарии (0)
Добавьте комментарийПроверочный код: